Beskrivelse af dataopbevaring

Denne beskrivelse viser standardkategorier og formål for opbevaring af brugerdata. Visse områder kan have mere specifikke kategorier og formål end dem der er vist her.

Websted

Kategori

Siden generelt

De generelle indstillinger for siden


Formål

Formål med siden

Hvad er meningen med siden

Opbevaringsperiode
99 år
Retligt grundlag
Legitime interesser (GDPR Art. 6.1(f)) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Brugere

Kategori

Kurser

Alle kurser opbevares her og indeholder derfor SmartLearnings brugere og data.
Et givent kursus slettes 7 år efter kursets slutdato, hvormed alle brugere og disses data slettes på samme tidspunkt.


Formål

Formål med Kurser

Et undervisningsrum/kursus er stillads for alle vores uddannelser. Det er her materiale mv forefindes, hvorfor disse indeholder brugere og data.

Et givent undervisningsrum/kursus slettes 7 år efter kursets slutdato, hvormed alle brugere og disses data slettes på samme tidspunkt


Opbevaringsperiode
7 år
Retligt grundlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Kursuskategorier

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Kurser

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Blokke

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode